БАЙР ХУДАЛДАЖ АВАХДАА БУСДАД ЗАЛИЛУУЛАХААС СЭРГИЙЛЬЕ!

A- A A+
БАЙР ХУДАЛДАЖ АВАХДАА БУСДАД ЗАЛИЛУУЛАХААС СЭРГИЙЛЬЕ!

Хан-Уул дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Б.Өлзийжаргал