МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН 16 НАС ХҮРСЭН ӨДРӨӨС ХОЙШ 30 ХОНОГИЙН ДОТОР ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ АВНА

A- A A+
МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН 16 НАС ХҮРСЭН ӨДРӨӨС ХОЙШ 30 ХОНОГИЙН ДОТОР ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ АВНА

Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуульд иргэн 16, 25, 45 нас хүрсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор иргэний үнэмлэхээ солиулна гэж заасан бөгөөд энэхүү үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн 15.24 дүгээр зүйлд заасны дагуу 20 мянган төгрөгөөр торгодог.